"; بایگانی‌ها زبان و ادبیات ترکان خراسان - مداحی ایران

برچسب: زبان و ادبیات ترکان خراسان

1

نوحه حضرت عباس ترکی

آپارات – مداحی ترکی حضرت عباس آپارات – مداحی ترکی حضرت عباس. … سوزناک ترین مداحی ترکی به حضرت عباس گوش ندی ضرر کردی رضا فرمانده … مداحی ترکی بسیار زیبا در وصف حضرت...